08.01.2013

Udvidet frit sygehusvalg ved epilepsi

Fra 1. januar 2013, er det sygdommens alvorsgrad som er afgørende for, hvornår nyhenviste patienter har ret til en henvisning til behandling på privat aftalesygehus efter reglerne om udvidet frit sygehusvalg.
 
Ved mindre alvorlige sygdomme indtræder retten først efter to måneder, mens det ved mere alvorlige sygdomme sker allerede efter en måned. Epilepsi – eller mistanke om epilepsi – vurderes i den sammenhæng hos både børn og voksne til at være en af de sygdomsgrupper, som bør tilbydes behandling inden for 1 måned.
 
Det betyder at patienten har ret til at benytte det udvidede frie sygehusvalg indenfor en måned, hvis regionens egne sygehuse eller samarbejdende sygehuse ikke kan tilvejebringe et behandlingstilbud. Retten kan dog kun anvendes, hvis der er indgået aftale om den specifikke undersøgelse/behandling med en eller flere private hospitaler.
 
Dansk Epilepsiforenings landsformand, Lone Nørager Kristensen, udtaler: "Gennemførelsen af en differentieret behandlingsgaranti er en forringelse af det danske sundhedsvæsen, som jeg bestemt ikke er glad for. Men det glæder mig, at regionerne har set, at epilepsi er noget, man skal tage meget alvorligt, så ventetiden på behandling maksimalt er en måned – selvom om mange vil føle, at en måned er lang tid. Vi skal dog også huske på, at tidsperspektivet ikke nødvendigvis siger ret meget om det er de rigtige undersøgelser og behandlinger der iværksættes – for det er nemlig også helt afgørende.”
 
Dansk Epilepsiforenings landsformand peger derfor på, at det ikke er nok, at give personer med epilepsi en behandlingsgaranti. Man bliver også nødt til at stille krav til behandlingen, mener Lone Nørager Kristensen:
 
”Hver dag vil i gennemsnit 12 danskere få stillet diagnosen epilepsi. Både epilepsien i sig selv og dens psykosociale følgevirkninger er så alvorlige, at det er vigtigt, man hurtigt finder frem til dem, som kan gøres anfaldsfri med medicin og hurtigt får dem i den rette medicinske behandling. Ligesom det er vigtigt, at man hurtigt lokaliserer den tredjedel, der har en intraktabel epilepsi, så de – hvis det er muligt – kan få tilbud om anden behandling end medicin eller får en optimal medicinsk behandling og samtidig får den nødvendige støtte til at kunne leve med sin epilepsi på en måde, der giver så få gener i hverdagen som muligt."
 
(Kilde: Regionerne og Dansk Epilepsiforening) Link til aftaletekst 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev