10.08.2015

Vær opmærksom på TEA

Transitorisk epileptisk amnesi (TEA) er en epilepsiform, der først for nylig er beskrevet på dansk.
I "Ugeskrift for læger" ser lægerne Helene Jensen og Vaiva Petrenaite fra h.h.v Neurologisk Afdeling på Herlev Hospital og Neurologisk Afdeling på Glostrup Hospital nærmere på TEA. I forlængelse af deres artikel, har vi stillet et par spørgsmål til Helene Jensen om hvad bl.a.  patienter og behandlere skal være opmærksomme på.
I artiklen fortæller de, at TEA  især ses hos midaldrende personer. Hovedsymptomet er gentagne episoder af delvis anterograd og retrograd amnesi med varighed på under en time. Ved retrograd amnesi har man svært ved at huske begivenheder, personer, steder mv. Anterograd amnesi omfatter manglende evne til fasteholde minder fra ting, der er sket for nylig. Beskrivelse af Transitorisk epileptisk amnesi (TEA) Som eksempel på TEA gengiver de to neurologer en sygehistorie om en 47-årig kvinde, som oplevede fokale anfald med bevidsthedspåvirkning, et enkelt generaliseret tonisk klonisk anfald og gentagne episoder med akut indsættende amnesi.
"Under de amnestiske episoder udførte hun komplekse handlinger, f.eks. førte hun samtaler og serverede mad. Varigheden var op til et par timer. På behandling med levetiracetam blev hun anfaldsfri, bortset fra enkelte amnesianfald, der var provokeret af stress. Omtrent tre år efter debut begyndte patienten at klage over problemer med især korttidshukommelsen, på trods af at hun var velbehandlet og kun havde enkelte gennembrudsanfald. MR-skanning af cerebrum viste asymmetriske temporalhorn (billedet) og standard-EEG viste lavfrekvent aktivitet over venstre temporalregion, men EEG under søvn var normal," fortæller de og konkluderer:
"Sygehistorien illustrerer, at normale resultater ved MR-skanning af cerebrum og interiktal EEG (dvs. EEG undersøgelse uden anfald) ikke udelukker TEA, og man skal have det i tankerne hos patienter med kortvarige, gentagne episoder af amnesi."
Vi har spurgt Helene Jensen:  TEA menes at være underdiagnosticeret. Hvad betyder det for de mennesker, der er diagnosticeret forkert? Får de en forkert behandling?
Helene Jensen: ”Transitorisk epileptisk amnesi (TEA) en epileptisk manifestation fra temporallapperne (også kaldet tindingelapperne). Det kan give hukommelsestab som den eneste manifestation af epilepsi. En del patienter har dog også andre anfalds typer med ophav fra temporallapperne, der af og til kan blive til generaliserende anfald. De sidstnævnte patienter er nemmere at diagnosticere, da deres historie hurtigt giver mistanke til epilepsi.
Hos dem, hvor hukommelsestab er den eneste type af anfald er det langt sværere at få mistanke til, at det er et epileptisk fænomen og det kræver at så vel de praktiserende læger som neurologer er klar over, at TEA eksisterer i denne form. Et andet problem kan tænkes at være, at de udiagnosticerede ikke altid søger læge, hvis de kun oplever hukommelsestab, da det også for patienten kan være svært at erkende.
Der er beskrevet mange mulige behandlinger af TEA – alle med antiepileptisk medicin. Nogle præparater er blevet mere fremhævet end andre, men da TEA ikke er blevet belyst ret meget, er det svært at fremhæve et præparat frem for et andet. Som så ofte med behandlingen af epilepsi skal man finde et præparat, der passer til den enkeltes behov, forventninger og afstemme med de mulige bivirkninger mv.”
Hvad kan man gøre for at opspore de patienter, der går rundt med ikke-diagnosticeret TEA? Hvad skal patienter og/eller behandlere være særligt opmærksomme på?
Helene Jensen: ”Blandt patienter med temporallapsepilepsi er det relativt nemt for en neurolog at opspore dem, der også har TEA. Det handler om at få spurgt ind til episoder med hukommelsestab. Det er også vigtigt at de praktiserende læger har gjort sig en tanke om at TEA eksisterer. Et TEA anfald kræver ikke akut behandling, men det er meget relevant at henvise en patient, der oplever gentagne episoder af hukommelsestab til neurologisk vurdering.
TEA syndrom kan mistolkes som et andet fænomen med hukommelsestab – nemlig transitorisk global amnesi (TGA). Neurologerne i akutmodtagelserne ser dette relativt ofte og skal være opmærksomme på, at få spurgt ind til tegn på epilepsi både under episoden med hukommelsestab, men også i årene op til for at få en ide om, hvorvidt det der ligner et TGA anfald i virkeligheden kunne være TEA.
Ved et anfald af TEA vil personen oftest opføre sig helt normalt, tale normalt og være i stand til fx at køre bil. Det er derfor kun personen selv, der bagefter bliver klar over at det er sket. Hukommelsestabet ved TEA er karakteristisk på den måde, at det er relativt kortvarigt, fx 1 time og der kan være en drømmeagtig eller pletvis erindring af hvad der er sket undervejs. 
Det er uvist hvor mange patienter der har TEA, men der er formentlig ikke en hyppig manifestation af temporallapsepilepsi selvom man formoder, at det er underdiagnosticeret. ”
(Kilde: ”Ugeskrift for læger, juni, 205” og Dansk Epilepsiforening) 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev