11.06.2013

Valg af pensionsordning

Førtidspensionister, der modtager pension efter reglerne fra før 1. januar 2003, har i perioden den 1. juni 2013 til den 31. december 2013 mulighed for at overgå til pension efter reglerne i lov om social pension.
 
Om det vil være en økonomisk fordel for den enkelte førtidspensionist, afhænger af pensionistens konkrete forhold. På www.borger.dk, kan man beregne sin førtidspension efter henholdsvis gamle og nye regler.
 
Anmodning om overgang til førtidspension efter lov om social pension kan ikke fortrydes, og der er ingen klagemulighed.
 
Kommunen og Udbetaling Danmark skal på hvert sit myndighedsområde vejlede førtidspensionister, der anmoder om det, om konsekvenser ved at overgå til førtidspension efter lov om social pension. Kommunen behandler ansøgninger om personligt tillæg, bistandstillæg, tilskud efter Lov om Social Service samt Aktivloven, boligstøtte samt evt. frakendelse af førtidspension.
 
Muligheden er indført ved L 103 12/13. Det fremgår heraf at Udbetaling Danmark senest den 31. maj 2013 skal give modtagere af førtidspension og modtagere af invaliditetsydelse efter lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v. skriftlig meddelelse om ret til overgang til retten til førtidspension efter lov om social pension jfr. §44 stk. 5, i lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
 
(Kilde: Kilden er social- og integrationsministeriet)
 

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev