10.02.2015

Valproat gav encefalopati

"Ugeskrift for læger" fortæller om en kvinde, der efter 16 års behandling med valproat fik encefalopati, som  bl.a. viste sig ved Parkinson-lignende symptomer, og hun blev vurderet til at være døende. Da hun blev trappet ud af valproat kom hun sig.
I artiklen fortæller tre neurologer, Sivagini Prakash, Thomas Harbo og Jakob Christensen, om en 76-årig kvinde, der som 60-årig (i 1996)  på baggrund af flere fjernhedstilfælde og et generaliseret tonisk klonisk anfald fik diagnosen fokal epilepsi med sekundær generalisering. Ved hjælp af en daglig dosis på 1.200 mg valproat blev hun anfaldsfri.
I januar 2012 begyndte kvinden at blive langsom i bevægelse og tale, og symptomerne tog til. Ved en klinisk undersøgelse var der rysten, usikker gang og andre bevægelsesproblemer. Hun fik også målt sine leverværdier, der viste sig at være normale. På grund af mistanke om Parkinsons sygdom blev der indledt behandling med præparaterne  carbidopa og levodopa. På trods af behandlingen blev tilstanden fortsat værre. I november 2012 tilstødte flere symptomer i form af tiltagende hukommelsesproblemer, afasi, nedsat psykomotorisk tempo mv.
Hun skulle nu undersøges for en atypisk Parkinsons sygdom, men det blev aldrig gennemført, da hendes tilstand blev værre og værre og kvinden blev udskrevet til aflastningsplads på et plejehjem.
Efter et år var hun dårligt kontaktbar, fik sondemad og blev anset for at være terminal og blev indstillet til hospice.
I forbindelse med overførslen til hospice foretog man en medicin gennemgang og i den forbindelse  stoppede man med at give hende valproat.
Patienten havde også en række andre lidelser, som hun fik medicin for. Men der var ingen af de præparater, der var mistænkt for at kunne give encefalopati.
Allerede få dage senere begyndte en bemærkelsesværdig bedring i tilstanden. Hun begyndte at tale, spise og drikke igen, og efter en måneds gradvis fremgang blev hun udskrevet. Efter ti uger kunne hun gå med rollator og behøvede ikke længere at blive madet med sonde. På en mini-mentalundersøgelse scorede hun 29 på en skala, der gik til 30. Problemerne med bevægelse og tale tog af, og i november 2013 kunne hun gå daglige ture med rollator, og hun flyttede i egen bolig.
I diskussionen af sygehistorien argumenter de tre forfattere for, at den livstruende encefalopati skyldtes valproat (VPA). De påpeger, at serumkoncentrationer af valproat og leverenzymer ikke kan bruges som markører idet de kan være normale.
Ved EEG undersøgelse var der nedsat baggrundsaktivitet, som var foreneligt med encefalopati og MR scanning af hjernen viste atrofi.
Forfatterne  konkluderer: "Man bør have valproat-induceret encefalopati in mente hos patienter, der får kognitiv svækkelse, gangbesvær, nedsat psykomotorisk tempo og andre ekstrapyramidale symptomer under behandling med valproat. Behandling består af seponering af valproat og rehabilitering."
(Kilde: "Valproat kan inducere reversibel encefalopati" i Ugeskrift for læger nr. 3, 2014)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev