Ankeafgørelse om udredning fra PPR

Hvis du mener, at dit barn har brug for specialundervisning mindst 9 timer om ugen, skal kommunen foretage en pædagogisk/psykologisk vurdering af barnet, siger afgørelse fra klagenævn

 

”K-meddelelse 37”. Det lyder ret tørt og usexet, men det er faktisk ret interessant. Det er titlen på en afgørelse fra Klagenævnet for Specialundervisng. Afgørelsen slår fast, at barnet har ret til en udredning fra PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning), hvis forældrene mener, at der bør iværksættes specialundervisning eller anden specialpædagogisk støtte til barnet. Den siger også, at der skal foretages en pædagogisk/psykologisk vurdering, før skolelederen mindst én gang årligt træffer afgørelse om, hvorvidt specialpædagogisk støtte til barnet skal fortsætte.

I afgørelsen skriver klagenævnet:

”Forældrene og eleven kan anmode om en pædagogisk-psykologisk vurdering i de tilfælde, hvor de mener, at der bør iværksættes specialundervisning eller anden specialpædagogisk bistand. Forældrene kan rette henvendelse til skolelederen, den kommunale skoleforvaltning eller til Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.”

”Hvis forældrene ønsker støtte i mindst 9 undervisningstimer ugentligt eller henvisning til specialklasse/specialskole og i den forbindelse anmoder om en pædagogisk-psykologisk vurdering, skal kommunen lave en sådan. Vurderingens omfang og indhold kan tilpasses den konkrete elevs behov og situation.”

”Skolelederen skal løbende og mindst én gang om året vurdere, om den specialpædagogiske bistand til en elev skal fortsætte, ændres eller ophøre. Afgørelse forudsætter en pædagogiskpsykologisk vurdering.”

”Hvis en sag er utilstrækkelig oplyst, hjemviser klagenævnet sagen til fornyet behandling i kommunen.”

(Kilde: ”K-meddelelse 37”, Klagenævnet for Specialundervisng)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev