Fire gode råd om epilepsi og skolen

I anledning af starten på skoleåret har vi fundet fire gode spørgsmål og lige så gode svar om elever med epilepsi og inklusion i skolen

 

Nu starter skoleåret, og i den anledning har vi kigget i pjecen ”Elever med epilepsi – inklusion i skolen” og fundet svar på fem vigtige spørgsmål om skolebørn med epilepsi og inklusion.

Hvordan sikrer man inkluderende rammer i skolen?

Skal man skabe inkluderende rammer for en elev med epilepsi, er det vigtigt at understøtte elevens muligheder for at deltage i såvel undervisningen som i de sociale fællesskaber. I den forbindelse er det centralt, at man også har øje for, hvordan en indsats målrettet fællesskabet kan understøtte inklusionen af eleven med epilepsi.

Som lærer og pædagog er det vigtigt at møde eleven med den tilgang, at han/hun gør sit bedste. Indlæringsvanskeligheder og uhensigtsmæssig adfærd er som regel ikke et udtryk for en bevidst magtkamp eller trods, men oftere et udtryk for, at eleven ikke magter situationen.

Hvordan får man et godt skole-hjem-samarbejde?

Et godt samarbejde mellem skole og forældre er vigtigt, også når det handler om en elev med epilepsi.

Som lærer eller pædagog til en elev med epilepsi er det derfor vigtigt at få relevant information om elevens epilepsi og om, hvilke konsekvenser epilepsien kan have for elevens kognitive færdigheder og sociale liv.

Det er også vigtigt, at lærere og pædagoger får forståelse for, hvilken betydning epilepsien evt. har for elevens og familiens hverdagsliv.

Epilepsi og epilepsianfald er vidt forskellige fra person til person og skal derfor håndteres efter individuelle forhåndsregler. Derfor er det vigtigt, at få lavet gode aftaler mellem skolen og forældrene om, hvordan eventuelle anfald håndteres, og hvordan forældre og skole informerer hinanden i tilfælde af anfald og ved eventuelle ændringer i barnets indlæring, adfærd og trivsel.

Det er også en god idé på forhånd at lave aftaler om, hvordan klassekammeraterne og klassens forældre bliver informeret om en elevs epilepsi.

Forsøg at skabe rum for en åben og konstruktiv dialog, hvor forældrenes eventuelle bekymringer bliver hørt og taget alvorligt. Skolens medarbejdere kan på den baggrund få mulighed for at fortælle, hvordan de konkret vil handle, for at bekymringerne ikke bliver til virkelige problemer.

Hvad skal klassekammeraterne vide om epilepsi?

Både krampeanfald og mindre anfald med mental fjernhed eller umotiverede bevægelser kan virke skræmmende og fremmedgørende for både børn og voksne. Det er derfor vigtigt, at skoleklassen ved, hvordan de skal forholde sig, hvis eleven med epilepsi får et anfald.

Klasselæreren eller forældrene kan fortælle klassen om elevens epilepsi og anfald. Man kan også undersøge mulighederne for at få en professionel ud fra f.eks. behandlingsstedet eller Epilepsiforeningens informatørkorps, hvis du er medlem af foreningen.

Klassekammeraterne har brug for svar på bl.a. disse spørgsmål:

  • Hvad er epilepsi?
  • Hvordan ser et epileptisk anfald ud?
  • Hvordan oplever eleven med epilepsi anfaldet?
  • Hvad gør man, hvis eleven får et anfald?
  • Hvordan er man en god kammerat til en elev med epilepsi?

Hvor kan man få råd og vejledning?

Ikke to børn med epilepsi er ens. Får man som lærer mistanke om, at en elev har specifikke vanskeligheder i forhold til indlæring og adfærd, er det en god idé at søge råd og vejledning.

Afhængig af kommunens organisering kan der være særlige ressourcepersoner: skolens AKT-vejleder (Adfærd, Kontakt og Trivsel), inklusionsvejleder eller andre rådgivende funktioner som f.eks. PPR.

Børneskolen på Filadelfia er et landsdækkende kompetencecenter for epilepsi og ADHD, der rådgiver patienter, pårørende og offentlige instanser om epilepsi og ADHD. Man kan kontakte dem via deres hjemmeside eller på tlf. 58 27 10 31.

Her på vores hjemmeside har vi både sider, der er målrettet forældre til børn med epilepsi og sider målrettet skolelærere til elever med epilepsi.

Epilepsiforeningen har også et informatørkorps, som medlemmer kan få ud og holde oplæpg i f.eks.  en skoleklasse.

Kilde

Det meste af teksten i artiklen er hentet fra pjecen ”Elever med epilepsi – inklusion i skolen”, som blev udgivet af Socialstyrelsen i 2014. Du kan downloade pjecen her (pdf).

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev