Forskning støttet af Epilepsiforeningen finder ny måde at forhindre anfald

Et dansk forskerteam har med støtte fra bl.a. Epilepsiforeningen forhindret epilepsianfald hos mus og rotter ved at få hjernen til at frigive stoffet serotonin

 

I 2014 stod professor Jean-Francois Perrier og Ph.d. -studerende Anders Victor Petersen på scenen i H C. Andersen hotellets store konferencesal, hvor Prinsesse Marie gav dem en varmt håndtryk og en overdimensioneret papcheck med beløbet 186.000 kr. skrevet med fed tusch. Pengene var en støtte fra Epilepsiforeningens forskningslegat, Inge Berthelsens legat, til et projekt med den engelske titel ”New Targets for treating temporal lobe epilepsy”.

Nu er projektet afsluttet, og det er lykkedes dem at finde en ny måde at behandle tindingelapsepilepsi på – i første omgang på mus og rotter. I Videnskab.dk fortæller forskerteamet, at de har vist, at man på rotter kan forhindre epilepsianfald i et underområde af den del af hjernen, der hedder hippocampus, ved at få området til at frigive stoffet serotonin.

På vejen mod målet har forskningsmidlerne fra Inge Berthelsens legat været vigtige, fortæller Anders Victor Petersen til os: ”Støtten fra Epilepsiforeningen var en stor hjælp til at opnå det nødvendige udstyr til en del af forsøgene.”

Hvad er det nye?

Der findes jo talrige præparater, der kan reducere epileptiske anfald, så vi har spurgt Anders Victor Petersen, der i dag er Ph.d. på Institut for Neurovidenskab på Københavns Universitet, om, hvad det nye egentlig er?

Det nye er, at serotonin påvirker noget andet i hjernen end traditionel epilepsimedicin, forklarer han: ”De primære eksisterende præparater i dag påvirker GABA receptorer eller natrium kanaler. Nogle få påvirker også de T-type calcium kanaler, som vi mener serotonin er med til at regulere, men dette er en ny måde at regulere dem på. Så forhåbentlig vil det være en mulighed for patienter, der ikke reagerer på de gængse medikamenter.”

”Mere interessant er det er se på muligheden for kombinations behandling”, tilføjer han og forklarer, at man sikkert ville kunne få en ekstra god effekt, hvis man kombinerede et traditionelt præparat med et eventuelt serotonin-præparat.

Kan man bruge lykkepiller?

Serotonin er et stof, man bl.a. finder i antidepressiv medicin. Og hvor ældre antidepressive præparater kunne fremprovokere flere epilepsianfald, så har nyere præparater som SSRI, bedre kendt som lykkepiller, ført til en reduktion i epileptiske anfald, fortæller forskerteamet.

Den epilepsimedicin, I forstiller jer, er det ”bare” en epilepsiudgave af lykkepiller?

”Det vil både være interessant at overveje SSRI medikamenter (antidepressiv) da de allerede er velkendte , samt en ny kombinationsbehandling med et serotonin receptor medikament og et T-type kalcium kanal medikament”, svarer Anders Victor Petersen.

Forskerne har som sagt kun testet deres teori på mus og rotter, og der er en lang vej fra forsøg på små gnavere til medicin til mennesker, så vi spørger forskeren:

Vil projektet blive overtaget af et medicinalfirma eller andre med ressourcer til at følge det til dørs?

”Der er desværre ikke nogen planer lige nu for videre udvikling, men vi håber at evt. nogle læger ville være interesserede i at etablere nogle præ-kliniske og kliniske studier for at undersøge muligheden for ny behandling bedre. Forhåbentlig med allerede godkendte lægemidler, der vil kunne “genbruges” og derved reducere tiden til godkendt anvendelse”, svarer han håbefuldt.

Kilde

Epilepsiforeningen og Videnskab.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev