Gratis blad om epilepsi og ældre til alle kommuner

Epilepsiforeningen sætter fokus på ældre med epilepsi med gratis materialer til ældreforvaltningerne i alle kommunerne

 

I disse dage får ældreforvaltningen i alle landets kommuner en julegave fra Epilepsiforeningen. Når de åbner den, er der bl.a. en stak blade om ældre med epilepsi og andre informationsmaterialer om målgruppen. Foreningen håber, at fremstødet kan være med til at sætte fokus på gruppen af ældre med epilepsi – og på den måde være med til at opkvalificere kommunernes fokus på målgruppen.

Da Sundhedsstyrelsen i 2018 udgav den eftersynsrapport af epilepsiområdet, som nu danner grundlag for mange af de initiativer, der gennemføres på området, pegede man bl.a. på, at gruppen af ældre med epilepsi vokser og vokser:

”Derfor er det vigtigt, at der sikres viden om multisygdom og polyfarmaci blandt de sundhedsprofessionelle, der behandler denne gruppe mennesker med epilepsi, og at der inden for ældreområdet generelt kommer fokus på forekomsten af epilepsi”, skrev styrelsen bl.a. i rapporten.

I forlængelse af det helligede Epilepsiforeningen i år et sine blade til temaet ”Epilepsi i den tredje alder.” Og nu har foreningen altså sendt temanummeret sammen med en række udvalgte pjecer til ældreforvaltningerne i kommunerne:

”Vi håber, I vil fordele materialet til udvalgte ressourcepersoner i kommunens ældreforvaltning og/eller plejecentre”, skriver foreningen i følgebrevet.

Kilde

Epilepsiforeningen og Sundhedsstyrelsen rapport ”Eftersyn af indsatsen for mennesker med epilepsi” (pdf)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev