Halv million til forskning i godt ungdomsliv med epilepsi

Epilepsiforeningen har givet 519.700 kr. til et forskningsprojekt, der vil finde måder at styrke unges mestring af de vanskeligheder, som epilepsi kan give. Håbet er, at flere får adgang til f.eks. uddannelse og job

 

Professionshøjskolen Absalon og Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia har fået 519.700 kr. i forskningsstøtte fra Inge Berthelsens Legat, der er Epilepsiforeningens forskningsfond. Pengene skal gå til et projekt, hvor de to ansøgere vil skabe bedre indsigter i, hvordan de unges recovery-processer og adgang til uddannelse og job kan fremmes, forklarer de to institutioner i deres ansøgning.

Ansøgerne bruger begrebet recovery-proces om unges udvikling hen imod at mestre og håndtere de vanskeligheder, som epilepsi kan give, fordi begrebet har fokus på, hvordan personen selv ”kommer sig”, efter han/hun er blevet syg:

”Recovery kan derfor heller ikke tilbydes som en indsats, men som en proces, som de professionelle og netværk kan støtte den unge mere eller mindre i”, skriver de i ansøgningen.

På Professionshøjskolen Absalon og i Specialrådgivningen håber man derfor også, at den nye viden, projektet giver, kan bruges til at udvikle nye pædagogiske redskaber, som professionelle kan bruge til at støtte de unge evne til at ”komme sig”. For eksempel vil folkene bag projektet sprede den indhentede viden til professionelle, der arbejder med unge med epilepsi og vil integrere den ny indsigt i uddannelsen af socialrådgivere på Professionshøjskolen Absalon.

Unges problemer

Baggrunden for projektet er det veldokumenterede faktum, at en del unge med epilepsi kæmper med at skabe sig et selvstændigt voksenliv pga. deres epilepsi:

”Erfaringen er, at selvom den unge ikke har en massiv funktionsnedsættelse, så påvirkes deres muligheder for at indgå på lige fod med andre unge i fritids-, uddannelses-, og arbejdslivet af mere skjulte/subtile kognitive og psykiske vanskeligheder. Der er derfor behov for, at denne gruppe unge mødes af professionelle og pårørende på en måde, så de hjælpes til at kunne acceptere, forstå og håndtere de udfordringer, epilepsien giver dem i hverdagen”, skriver provisionshøjskolen Absalon og Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia i deres ansøgning til Epilepsiforeningens forskningsfond.

Kilde

Epilepsiforeningen, Inge Berthelsens Legat og Professionshøjskolen Absalon og Specialrådgivning om Epilepsi på Filadelfia ansøgning om støtte til projektet ”Støtte og hjælp til recovery for unge med skjulte vanskeligheder fra epilepsi”.

Kontaktpersoner: Charlotte Rosenberg, Lektor,Ph.d., Socialrådgiveruddannelsen – Roskilde – Center for Socialt Arbejde og Forvaltning chro@pha.dk. Laila Dahl, Leder, specialrådgivning om Epilepsi laiso@filadelfia.dk

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev