Hvad gør man, når prisen på medicin pludselig er steget voldsomt?

Hvis du i løbet af et år køber medicin for så mange penge, at du får 100 % i medicintilskud, kan du lave en henstandsordning med apoteket, så du fast skal betale ca 350 kr. om måneden

 

Hvis du for eksempel har oplevet pludselige voldsomme hop i prisen på din medicin, som du har svært ved at betale, så findes der en henstandsordning, der sikrer, at betalingen for din medicin bliver fordelt ligeligt hen over året.

Medicintilskudssystemet er indrettet sådan, at des mere du købet medicin for, des større tilskud får du helt automatisk. Hvis dit årlige forbrug af tilskudsberettiget medicin, når over 19.465 kr. for voksne og 23.885 kr. for børn, så får du automatisk 100 procent i medicintilskud. Tilskuddet betyder, at du i løbet af et år ikke kommer til at betale mere end 4.190 kr. i alt.

Betal ca 350 kr. om måneden

Hvis du er kroniker og køber medicin fast, så vil dit samlede årlige medicindkøb i de fleste tilfælde nå op over det beløb, hvor du automatiks automatisk får 100 procent i medicintilskud. I det tilfælde, kan du ofte lave en aftale med dit faste apotek om en henstandsordning.

En henstandsordning er en aftale mellem dig et apotek om, at den årlige egenbetaling for tilskudsberettigede medicin betales i 12 lige store dele. Egenbetalingen for 2020 er på 4.190 kr. Det vil sige, at din månedlige udgift til dit apotek bliver på knap 350 kr. Dette beløb er ikke inklusive eventuelle gebyrer apoteket måtte have.

Henstandsordningen vil altså medføre at du betaler et fast beløb til apoteket hver måned uanset om du køber medicin den pågældende måned eller ej. Det vil også betyde, at hvis du ikke køber den billigste medicin i den gruppe, du skal have medicin fra, skal du afregne forskellen mellem den billigste medicin og den, du har valgt, direkte til apoteket.

Du får kun tilskud til den billigste medicin i en gruppe, med mindre din læge har søgt Lægemiddelstyrelsen om forhøjet tilskud, fordi lægen har påvist, at du ikke tåler andet end et bestemt produkt. Hvis du køber tilskudsberettiget medicin på andre apoteker, skal du selv lægge ud. Når tilskudsåret er slut, får du beløbet refunderet på det apotek hvor du har henstandsordning.

image
Hvem kan få en henstandsordning?
  • Alle borgere som har eller forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler har mulighed for at indgå en aftale om henstandsordning.
  • Hvis din CTR-saldo i det seneste tilskudsår oversteg det fastsatte egenbetalingsloft, kan du i dette tilskudsår få en henstandsordning.
  • Hvis du forventer at få store udgifter til tilskudsberettigede lægemidler i den kommende tid har du også mulighed for at indgå en henstandsaftale.
  • Apoteket kan hjælpe med at beregne dine kommende udgifter.
  • Du kan kun have en henstandsordning på et apotek ad gangen, og du kan ikke få en ordning, hvis du tidligere har misligholdt en aftale. Disse oplysninger henter apoteket i det Centrale Tilskudsregister

En henstandsordning kan til enhver tid opsiges. Apoteket opgør da kontoen, og en eventuel difference udlignes. Apoteket registrerer i det Centrale Tilskudsregister, at aftalen er ophørt. Hvis du ønsker at indgå en ny aftale med et andet apotek, kan det umiddelbart herefter lade sig gøre. Aftalen kan også stoppes, hvis du misligholder din betalingsaftale med apoteket.

Du kan læse mere om de forskellige former for medicintilskud her

Hvis du er medlem af Epilepsiforeningen kan du få råd om for eksempel medicintilskud hos vores socialrådgiver

Kilde

Epilepsiforeningen

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev