Lægemiddelstyrelsen om seksdoblet medicinpris: Det har vi ingen indflydelse på  

Det skyldes leveranceproblemer, og virksomheden bestemmer selv, hvad en pakning skal koste, svarer Lægemiddelstyrelsen til Epilepsiforeningen, der undrer sig over kæmpe prisstigninger på 1000 mg Levetiracetam (Keppra)

 

I marts i år kostede en pakke med 100 StK 1.000 mg Levetiracetam ”Stada” 265 kr. Fire måneder senere var prisen for samme pakke seksdoblet til 1.727 kr. Og det var vel at mærke den billigste udgave af epilepsimedicin med det virksomme stof Levetiracetam.

Levetiracetam, der nok bedst kendes under navnet Keppra, er et af de allermest brugte epilepsipræparater, og mange patienter er oppe i meget store doser.

Epilepsiforeningen blev opmærksom på prisernes himmelflugt, da medlemmer begyndte at ringe til foreningens Rådgivning, fordi de undrede sig og havde problemer med at betale de store beløb, man skal op med, inden medicintilskuddet træder kraft. Derfor kontakterede foreningen Lægemiddelstyrelsen:

”I vores optik virker den uigennemskuelige prisudvikling – som er kommet ud af den blå luft og uden varsel fra producenten – dybt urimeligt og uforståelig. Og vi er bekymrede for de reaktioner så store prisudsving kan give i patientgruppen. Vi er – naturligvis – bekendt med medicintilskudssystemets mekanismer, men vi kan være bekymrede for om nogen fravælger medicinen grundet prisen”, skrev Epilepsiforeningen til styrelsen og bad om en kommentar.

”Der er fri prisdannelse i Danmark, og virksomheden bestemmer derfor selv hvad en pakning skal koste. Lægemiddelstyrelsen har ingen indflydelse herpå”, svarede Katrine Lanty-Dall fra Lægemiddelstyrelsens afdeling for medicinpriser.

Hun roste samtidig prissætningen i Danmark, fordi den sikrer, at vi generelt har nogle af de laveste priser på generisk medicin (kopimedicin).

Leveranceproblemer

Den store prisstigning på lige de konkrete pakninger forklarede hun med, at virksomhederne har haft leveringsproblemer for netop Levetiracetam 1000 mg, 100 stk.:

”Det har betydet, at der har været færre pakninger fra færre virksomheder i den substitutionsgruppe, hvor der ellers normalt er god konkurrence. Vi kender ikke årsagen til leveringsproblemerne. Det er en velkendt udfordring, at mindre konkurrence ofte fører til højere priser.”

Derud over pegede farmaceuten fra Lægemiddelstyrelsen på, at problemer med at skaffe pakninger kan give virksomhederne ekstra udgifter, som ofte afspejler sig i prisen.

To piller på 500 mg markant billigere end 1 på 1000 mg

I sin henvendelse til Lægemiddelstyrelsen undrede Epilepsiforeningen sig også over, at patienterne og skatteborgerne vil kunne spare mange penge, hvis de i stedet for en pakning med 1.000 mg-piller fik udskrevet to pakker med 500 mg-piller.

Til det svarer Katrine Lanty-Dall: ”Det er ikke altid leveringsproblemer gør sig gældende i alle styrker, og derfor kan det sagtens forekomme, at det vil være billigere at købe andre styrker, mens leveringsproblemerne pågår. Det kan synes omstændeligt for borgere og læger, at der skal udskrives en ny recept, men det er desværre et uundgåeligt vilkår.”

Hun pegede også på, at brugerne får generelt tilskud til Levetiracetam, så hvis prisen stiger, så stiger tilskuddet også: ”En borger har aldrig en højere egenbetaling end 4110 kr. årligt på tilskudsberettiget medicin uanset hvad pakningerne har kostet undervejs.”

Kilde

Epilepsiforeningen og Lægemiddelstyrelsen

Du kan læse om reglerne for medicintilskud her

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev