Øger epilepsimedicin risikoen for demens?

Hvis din epilepsimedicin giver kognitive problemer, bør du tale med din læge, konkluderer dansk forsker på undersøgelse, der viser sammenhæng mellem epilepsimedicin og risikoen for demens og Alzheimer

 

Er det rigtigt, at epilepsimedicin øger risikoen for demens og Alzheimer? På Facebook og andre steder kører en alarmerende historie om, at antiepileptika øger risikoen for demens alvorligt. Vi har set på den undersøgelse, der ligger bag historierne, og vist den til overlæge og dr.med. Jakob Christensen fra Aarhus Universitetshospital, der selv er en erfaren forsker i epilepsi.

Historierne bygger på et finsk-tysk studie, der på baggrund af de finske sundhedsregistre og tyske registre for sundhedsforsikringer har set på, hvor mange demens og Alzheimerpatienter, der har fået epilepsimedicin, for at se om medicinen spiller en rolle. Undersøgelsens forfattere konkluderer, at epilepsimedicin – særligt præparater der er kendt for at have kognitive bivirkninger – kan øge forekomsten af demens og Alzheimer hos ældre patienter.

”Generelt er det vanskeligt at lave den slags undersøgelser, idet der er forskel på de personer, som får antiepileptisk medicin og dem der ikke gør – såkaldt confunding by indication. Det prøver de at tage højde for, men det er ikke sikkert, at det er lykkedes dem helt”, siger Jakob Christensen og tilføjer: ”Det ser jo også ud til, at der er en del personer, der får epilepsimedicinen uden at have epilepsi, så det må være på en anden indikation, f.eks. psykiatrisk sygdom.”

Men med det som forbehold, så viser undersøgelsen en sammenhæng mellem epilepsimedicin og risikoen demens og Alzheimer, siger Aarhus-overlæger: ”Undersøgelsen viser, at særligt når det drejer sig om ældre patienter, der får epilepsipræparater, der er kendt for at påvirke kognitive funktioner så som hukommelse og opmærksomhed, der er der en øget forekomst af demens og Alzheimer.”

Undersøgelsens tal

I det tysk-finske studie er forekomsten af demens hos ældre finner, der fast får epilepsi medicin med kognitive bivirkninger, 1,6 %, mens den hos kontrolgruppen er 0,7 %. Når det gælder Alzheimer er forekomsten blandt ældre tyskere, der fast får epilepsimedicin med kognitive bivirkninger, 2,4 % og 1,8 % hos kontrolgruppen.

Undersøgelsen regner forekomsten om til såkaldte odds ratio, der viser, hvor stor forekomsten er i forhold til hinanden. Odds ratio for demens hos ældre finner, der jævnligt får epilepsimedicin med kognitive bivirkninger er 1,59. Og odds ratio for Alzheimer hos ældre tyskere, der jævnligt får epilepsipræparater med kognitive bivirkninger, er 1,16.

Medicin man nødigt giver ældre patienter

Når man taler om epilepsipræparater, der er kendt for at påvirke kognitive funktioner, så taler man om  phenobarbital, primidon, barbexaclone, phenytoin,  ethosuximid, clonazepam, carbamazepin, valproat, topiramat og zonisamid.

“Alle disse lægemidler er de fleste fagpersoner enige om, at det nok ikke er en god ide at give til ældre personer, som dem der er med i dette studie”, fortæller Jakob Christensen.

”Jeg mener, at konklusionen af studiet er, at man bør tale med sin læge om den antiepileptiske behandling, hvis man har fået kognitive problemer og er i behandling med epilepsimedicin. Dette studie tyder på, at der kan være kognitive problemer forbundet med nogle antiepileptika – hvilket jo som sagt er kendt – men det er ikke et egentligt ”bevis”. Jeg mener ikke, der er behov for store undersøgelser som de (undersøgelsens forfattere, red.) angiver – det er jo undersøgt og fundet at f.eks. carbamazepin tåles dårligere end f.eks. lamotrigin hos ældre,” fastslår Jakob Christensen.

Kan ikke bruges til at prise cannabis

På Facebook og i visser omtaler af undersøgelsen, for eksempel netmediet American Health News, bliver resultatet hægtet sammen med en lovprisning af medicinsk cannabis. Det mener den danske læge ikke, at man kan: ”Jeg mener ikke, at studiet siger noget som helst om cannabis – og jeg mener ikke, at der skulle være grund til at tro, at cannabis skulle mindske risikoen for demens.”

Ifølge Nationalt Videnscenter om Demens menes op mod 87.000 personer i Danmark at have en demenssygdom. Det er ca. 1,5 % af befolkningen. Heraf menes omkring 50.000 at have Alzheimer.

Kilde

Epilepsiforeningen, Pubmed.com og American Health News og Nationalt Videnscenter for Demens

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev