Patienter får én ankerperson

En aftale om patientansvarlige læger er kommet på plads. Epilepsiforeningen vil følge udviklingen for at sikre at det også kommer epilepsipatienter til gavn

Patienter skal ikke være i tvivl om, hvem der er ansvarlig for deres behandlingsforløb, og hvem de skal opsøge, hvis de savner viden om deres situation eller sygdom. Det skal en ny ordning med patientansvarlige læger sørge for.

Især for patienter med langstrakte og komplicerede forløb skal den patientansvarlige læge minimere svigt og forglemmelser i overgange mellem afdelinger, sygehuse og sektorer.

Aftalen om en national model for patientansvarlige læger er indgået mellem Sundheds- og Ældreministeriet og Overlægeforeningen, Yngre Læger, Dansk Sygeplejeråd, Danske Patienter og Kræftens Bekæmpelse.

Hvad er en patientansvarlig læge?

Målet er, at patienten og de pårørende skal have én ankerperson, som de kan have en gennemgående dialog med og som kender patientens samlede behandlingsforløb. Patienten kan ikke forvente at have kontakt til den samme læge døgnet rundt, men den patientansvarlige læge skal fremstå tydelig og træde i karakter ved behov. Det er en tilgang, som skal give lægen mulighed for at yde en helhedsorienteret behandling i samarbejde med de øvrige faggrupper og følge patienterne og den behandling, som er givet.

Modellen om den patientansvarlige læge hviler på flere principper. Af dem kan nævnes:

Den patientansvarlige læge er ikke altid behandlende læge, men ansvarlig for at patientens behandlingsplan følges, og at der sker fremskridt.

Der er ikke tale om en vagtordning, hvor den patientansvarlige læge skal være tilgængelig 24/7.

Den patientansvarlige læge koordinerer patientforløbet i tæt samarbejde med andre relevante faggrupper.

Den overordnede model kan tilpasses lokalt mellem de enkelte specialer og afdelinger inden for rammerne af den nationale model.

Hvornår kommer de patientansvarlige læger?

De første, der får personansvarlige læger bliver kræftpatienter. Derefter skal det ordningen spredes til alle patienter. I 2020 skal mindst 90 procent af alle kræftpatienter opleve, at de har en patientansvarlig læge.

Den praktiske udformning af modellen afventer nu evalueringerne af over 20 pilotprojekter med patientansvarlige læger ude i regionerne, der allerede er i gang. På baggrund af evalueringerne udgiver Danske Regioner i starten af 2017 en hvidbog, som indeholder en definition og beskrivelse af konceptet for patientansvarlige læger.

Regeringen og parterne genbekræfter dernæst aftalen, og regioner og faglige organisationer vil så – sammen med patientforeningerne – tage afsæt i hvidbogen for at kunne rulle den nationale model for patientansvarlige læger ud til patienterne fra 2017.

Hvad mener Epilepsiforeningen?

Epilepsiforeningens landsformand, Lone Nørager Kristensen, glæder sig over udsigten til personansvarlige læger, men stiller sig afventende, så længe der ikke foreligger noget konkret:

”Djævelen ligger jo i detaljen, og der er nok reelt temmelig lange udsigter til det her. Men vi vil være fremme i skoene for at sikre, at det også bliver en reel virkelighed på epilepsiområdet”

(Kilde: Sundheds- og Ældreministeriet)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev