25.02.2016

Valproat-farer er velkendte

Når en overskrift med teksten: "Udbredt middel mod epilepsi har misdannet franske nyfødte" står på flere danske medier og spredes på de sociale medier, så er det forståeligt, hvis folk bliver forskrækkede. Men faktisk er det ikke nogen nyhed, og de danske behandlere er helt klar over de problemer, der er forbundet med valproat, som er det præparat historien handler om.
Overskriften skyldes en rapport som den franske sundhedsminister Marisol Touraine har bestilt fra tilsynsmyndighederne. Rapporten viser, at mellem 425 og 450 franske børn, der i perioden fra 2006 til 2014 blev født med misdannelser, var blevet eksponeret for det aktive stof valproat i livmoderen under graviditeten.
Valproat sælges i Danmark under navnene Deprakine, Delepsine og Orfiril, og i 2014 advarede Sundhedsstyrelsen gravide i Danmark mod at tage medicin med stoffet valproat.
Ud over epilepsi, bruges valproat  også til behandling af bipolar lidelse og forebyggelse af migræne.
"Nyheden er meget relevant, men har været kendt gennem flere år. Vi har fået denne viden gennem store registerundersøgelser som også Danmark har deltaget i. De samme registerundersøgelser har også vist, at det er lykkedes danske læger at bruge mindre valproat til gravide kvinder end i mange af de andre Europæiske lande", fortæller professor Anne Sabers fra Rigshospitalet til Epilepsiforeningen.
"Hvis en kvinde i den fødedygtig alder er i behandling med valproat bliver hun informeret om at stoffet kan give fosterskade og vi anbefaler, at de bruger sikker prævention. Vi starter altid med et andet medikament end valproat men der er nogle kvinder som kun kan være anfaldsfrie når de får netop denne medicin og der er ikke andre løsninger, som hun kan acceptere", sige professoren, der selv har stået i spidsen for undersøgelser af valproats påvirkning af fostre.  Læs om epilepsi og graviditet Overlæge Helle Hjalgrim, der er lægelig direktør på Epilepsihospitalet og formand for epilepsilægernes faglige organisation, Dansk Epilepsiselskab (DES), peger også på, at både undersøgelserne, som den franske rapport bygger på, og faren ved valproat er velkendte og tages alvorligt:
"I 2014 udsendte EMA en generel advarsel mod at anvende valproat til behandling af piger og kvinder; baggrunden var den betydeligt øgede forekomst af medfødte misdannelser hos børn født af kvinder, der under graviditeten havde været i behandling med valproat. Advarslen var som nævnt meget generel, men også meget omfattende. På den baggrunde besluttede ikke bare Dansk Epilepsi Selskab, men også andre faglige organisationer og nævn, at afvente en udmelding fra den Internationale Liga mod Epilepsi. ILAE nedsatte en task force der skulle vurdere advarslen og som i midten af 2015 udgav en vejledning vedrørende brug af valproat til behandling af epilepsi", fortæller DES-formanden og gengiver vejledningen:
"Hvor det er muligt bør man undgå at anvende valproat til kvinder i den fødedygtige alder;  beslutningen om at anvende valproat til piger og kvinder i den fødedygtige alder skal ske i enighed mellem patient og behandler. Der skal indgå en risikovurdering i forhold til epilepsi og anfaldstype. Der bør ske en drøftelse og vurdering af præparatvalg ved behandling af epilepsien, hvor valproat vurderes at være det mest effektive. Valproat bør ikke ordineres som førstevalgspræparat til fokale epilepsier, men kan tilbydes ved generaliserede epilepsier med tonisk-kloniske anfald. Valproat kan anvendes som førstevalgspræparat til kvinder, hvor graviditet er usandsynlig, og for alle piger og kvinder i behandling med valproat skal der ske jævnlige vurderinger af om relevansen af behandlingen."
Det er skræmmende tal, som de forskellige undersøgelser har afsløret. Nylige undersøgelser har vist en risiko for udviklingsmæssige forsinkelser på op til 30-40 pct. af førskolebørn, som er udsat for valproat i livmoderen, fortæller Dagens Medicin.
Dataene viser også, at børn, der udsættes for valproat i livmoderen, har 11 pct. risiko for fosterskader, sammenlignet med en risiko på to-tre pct. af børnene i den almindelige befolkning.
I 2013 fandt Jakob Christensen, ph.d. og et forskerteam fra Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet på baggrund af en analyse af alle børn født i Danmark årene fra 1996-2006 (over 650.000) frem til, at kvinder, der havde taget valproat under graviditeten, havde en risiko på 4,42 procent for at få et barn med autisme, mens den kun er 1,5 procent for andre kvinder.
Tallene bør dog ikke få patienter, der ikke er kvinder i den fødedygtige alder, til at frygte valproat, fortæller professor Anne Sabers: "Der er ikke nogen grund til at være bekymret for at bruge valproat, hvis man ikke skal være gravid. Det betyder også, at man kan læse i statistikker, at der er mange kvinder i fødedygtig alder, som får valproat. Disse kvinder omfatter gruppen af patienter, som er fysisk og psykisk udviklingshæmmede og som ikke bliver gravide, da de ikke vil være i stand til at tage hånd om et barn. Så hvis de er sexuelt aktive, så vil deres hjælpere tage omsorg for dem og sikre at de får en sikker prævention."
I Frankrig vil præparater med valproat fra 1. marts blive udstyret med en ekstra advarsel uden på pakken om risikoen for misdannelser hos nyfødte, hvis gravide indtager medicinen, oplyser Benoit Vallet, øverste chef for de franske sundhedsmyndigheder. I Danmark er der skrappe advarsler på indlægssedlen der følger med valproatpræparater som Delepsine. (Kilde: Dansk Epilepsiforening, Dagens Medicin og BT)

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev