18.05.2018

Tilfredshed med medlemsbladet og masser af idéer

En undersøgelse om Epilepsiforeningens medlemsblad viser stor tilfredshed med bladet.

 

”Jeg synes, det er et rigtigt godt blad, og at foreningen gør hvad den kan for at være synlig. Stor ros!” Sådan lød en af deltagernes kommentarer i en spørgeundersøgelse om Epilepsiforeningens medlemsblad, ”Epilepsi”, som foreningen gennemførte i begyndelsen af året. Og vedkommende ikke den eneste, der er godt tilfreds med medlemsbladet. 75 procent af deltagerne i surveyen var tilfredse eller meget tilfredse med bladet, og kun 1 procent var meget utilfreds.

image
Så glade er medlemmerne for bladet
  • 75 % er meget tilfredse eller tilfredse med bladet
  • 1 % er meget utilfreds med bladet
  • 88 % er enig eller meget enig i, at artiklerne er lette at læse
  • 78 % er enig eller meget enige i, at artiklerne er relevante for dem
  • 61 % læser det hele eller det meste af bladet

Tallene viser, at langt de fleste læser store dele af bladet, men der er selvfølgelig noget, der bliver læst mindre end andet. Det er bl.a. lederen og kredsstoffet, der fortæller om foreningens lokale aktiviteter. Tilbagemeldingerne fra medlemmerne får nu foreningen til at ændre på både lederen og siderne med arrangementer. Det vil bladets læsere kunne se, når det næste blad kommer på gaden om cirka fjorten dage.

I undersøgelsen blev deltagerne også spurgt, om de havde forslag til indhold i kommende temanumre. Og her fik vi heldigvis også rigtigt mange gode svar og idéer, som vi skriver os bag øret. Nogle af de emner, som gik hyppigst igen i besvarelserne, har foreningen dog valgt at tage fat i nu. Som eksempel var det emne, som flest efterlyste, mere fokus på medicin.

Emnet er derfor også et tema på Epilepsikonferencen 8. juni i Odense, hvor overlæge Christoph Beier fra Odense Universitetshospital fortæller om ”Medicin og epilepsi; hvorfor og hvordan?”. Det emner som næstflest efterlyste var job og uddannelse. Det bliver også tema på Epilepsikonferencen. Det samme gør psykiatrisk komorbiditet, der var det tredje mest efterspurgte emner.

Så kære medlemmer: Tak for alle jeres svar!

Kilde

Epilepsiforeningen. Survey: ”Hvad synes du om bladet Epilepsi?

Tilmeld vores nyhedsbrev

Hold dig opdateret om epilepsi, forskning, debat og informationer om foreningen.

Tilmeld vores nyhedsbrev