Nyheder fra Epilepsiforeningen

08.08.2017
På den neurologiske kongres i Amsterdam præsenterede professor Christian E. Elger erfaringer med kirurgisk epilepsibehandling med elektrisk varmeterapi og radiobølger
Kan musik bruges til at styrke hukommelsen og øge patienters velbefindende? Vi har set på en norsk undersøgelse og talt med en ekspert på Epilepsihospitalet
07.07.2017
Verdens første internationale kongres om mobile sundhedsløsninger og devices til anfaldsopsporing inden for epilepsi afholdes i weekenden på Scandic Hotel i København
06.07.2017
I en svensk undersøgelse blev 50-60% af de opererede epilepsipatienter anfaldsfri. Og deres jobmuligheder og livskvalitet blev bedre – især hvis de blev opereret tidligt
22.06.2017
På baggrund af forskning i epilepsiens følgevirkninger og af politiske samtaler er der formuleret fem input til forbedringer af indsatsen for epilepsipatienter
27.04.2017
Et irsk studie viser, at en større inddragelse af epilepsisygeplejersker kan give mere tilfredse patienter uden at det koster ekstra