Nyheder fra Epilepsiforeningen

04.03.2021
En klippekortsordning for borgere i botilbud er trådt i kraft
Vi har spurgt formanden for Dansk Epilepsi Selskab, hvad det betyder for danske patienter i behandling med lamotrigin
Mange mennesker med epilepsi oplever perioder i livet, hvor omverdenen virker uoverskuelig, og hvor man ikke har energi til det, som vi gerne vil.
04.03.2021
Nu kan du støtte epilepsisagen, uden at det koster dig noget, hver gang du bruger dit  OK Benzinkort eller OK-appen
04.03.2021
På en tur gennem Vordingborg fortæller Thomas åbenhjertigt om ensomhed, højskolerejser, en ungdom uden knallert, det modsatte køn og færdigretter
Psykolog Louise Kolpens gode råd til forældre, der oplever, at deres barn er ensomt
Selv om epilepsipatienter er blevet anfaldsfri, har 7 ud af 10 stadig problemer med træthed og hukommelse
Psykolog Eva Bjerregaard Bohns råd til ensomme voksne med epilepsi
04.03.2021
Indlæg, der har været bragt som leder i bladet ”Epilepsi nr. 1, 2021”
04.03.2021
Har man ikke svaret op surveyet før, kan man gøre det her